it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Kukaiņi dzidzina.
Vakar vēl nemanīju
Spraugu sienā.
/Japāņu haika/