it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Žurka uz šķīvja,
Šī skaņa – cik skaļi
Tas ir.
/Japāņu haika/