it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Ar sanošu spiedzienu
Bite rosās pa ziedu
Taureņa manīta
/Japāņu haika/