it konsultācijas

iegādes optimizācija

programmatūras uzstādīšana un konfigurācija

palīdzība izmantojot distances vadību

pieredze kopš pagājušā gadu tūkstoša

Šajā pasaulē
Pa elles jumtu mēs ejam,
Par ziediem priecādamies.
/Japāņu haika/