Ir skumji zari,
Kuros nedzied
Cikādes.
/Japāņu haika/