Rasa batātēs
Kalnu grēdu ēnu
Iztaisno.
/Japāņu haika/