Rudens rītausma -
No lapu ugunskura pelniem
Sienāža balss.
/Japāņu haika/