Šajā pasaulē
Pa elles jumtu mēs ejam,
Par ziediem priecādamies.
/Japāņu haika/