Pie ziedu vītnes
Saldi uz sķirsta vāka
Atnāk taurenis.
/Japāņu haika/