Žēli sīc kukaiņi,
Izlūdzot Budam
Labāku karmu.
/Japāņu haika/