Nokritis zieds
Atgriežas atpakaļ zarā.
Tas tauriņš ...
/Japāņu haika/