Rudens vējš
No aizmugures pienāk
Cauri zālēm.
/Japāņu haika/