Velti, kukaiņi, trīcat !
Šai ledainā rudens vējā
Par taureņiem nekļūsiet.
/Japāņu haika/