Nekā nedarot,
Astoņpadsmit tūkstoš gadu
Trepangi dzīvo.
/Japāņu haika/