Smidzina sūnās
Rudens lietus bez skaņas.
Skumji pagātni atceros.
/Japāņu haika/