Ar sanošu spiedzienu
Bite rosās pa ziedu
Taureņa manīta
/Japāņu haika/