Beidzot aizeju:
Debesis bez lietus, vēss mēness ...
Tīra ir mana sirds.
/Japāņu haika/