Pūt, ja tu vēlies,
Rudens vēj - visas
Puķes ir novītušas.
/Japāņu haika/