Ceļojums bez atgriešanās:
Klejotāja maiss ir
Bez dibena.
/Japāņu haika/